lørdag, desember 10, 2005

Såkornet -

Hva skal vi ligne Guds rike med?
Hvilken lignelse kan forklare det?

Som når en mann sår frøet i engen,
det vokser mens han ligger i sengen.
Han vet slett ikke hvordan det går til -
at dette frøet spire vil - !

For jorden gir avling helt av seg selv, -
det spirer og gror både morgen og kveld!
Først strå - så aks - så modent korn,
slik også med rosen, dens blad og torn.

Når kornet er modent og det er høst,
da lyder bondens glade røst!
Raskt han finner sigden sin frem -
og bringer hele avlingen hjem!

(Mark. 4,26-29)


Berit B. Heiberg, 10. desember, 2005

Ingen kommentarer: