lørdag, desember 23, 2006

Jesu føderom -

I dag mitt hjerte vanket
i Jesu føderom,
Jeg hørte da han banket
og svarte - bare kom - !

Ei rom det var å finne
da Gud kom hit til jord,
Det lå ei på folks minne
å se profeters ord.

Guds ord det sa i tekst så klar:
- Messias skulle komme!
Tidens fylde var åpenbar -
var hjertene så tomme?

Nei, - hjertene var fylt til randen
av selviskhet og hastig jag,
det var ei plass til Han som skrev i sanden. -
Er det rom for Ham i dag??

I dag jeg har fått grunne
på det Guds Ord, så rent -
Det har mitt hjerte vunne,
jeg har mot det meg lent. -

Hver dag jeg ønsker vandre
i Jesu føderom,
- vil dele det med andre -
- gi vitnesbyrd derom!


Berit B. Heiberg, 19. desember 2005

Ingen kommentarer: