lørdag, august 11, 2007

Sårbar -

Noen ganger
undres jeg
hvor lenge
det vil gå
før du knekker
sammen
og livet
går i stå.

Et lite strå
ved stranden
i kamp
mot bølgen blå
må kanskje
bukke under
når kampen
blir for rå -



Berit B. Heiberg, 10.07.2007

Ingen kommentarer: