torsdag, september 22, 2005

Skaperkraft -

Jeg leste et vers i en bok jeg fikk,
Da var det akkurat som det sa "klikk",
En stråle av håp skinte klart i mørke'
Jeg ble så glad - kunne tåren tørke.

Plutselig så jeg det klinkende klart:
Da Gud skapte jorden - var det tomt over alt!
Gud talte - og det stod der! Slik Guddomsmakt!
Så mye kraft - i de ord Han har sagt!

Jeg tenkte da i mitt stille sinn:
Når Gud slik brakte alt på jorden inn,
Ved kun å si noen enkle ord -
Det slo meg - Min Gud - hvor Du er stor!

Tanken gikk videre denne kveld -
til den tomhet jeg kjenner inni meg selv.
Med ett så jeg for meg hva Gud kan gjøre -
og at Han min inderlige bønn vil høre!

For Gud kan tale - og da vil det skje -
at han lager noe nytt - å fylle meg med!
Skaperkraften - den står ved lag,
Min Gud er mektig - også i dag!

Jeg lå i sengen - det var veldig sent,
Nytt mot jeg fikk - et lys var tent!
Tanken fikk hvile og jeg falt til ro,
Min Gud og Frelser - hvor Du er go'!!

Berit B. Heiberg, 22.09.2005

Ingen kommentarer: